9 cơ chế tự bảo vệ của thực vật

Bảo vệ thực vật: Trong thế giới thực vật, cơ chế thích nghi và tự vệ đã tạo ra nhiều loài thực vật rất phong phú. Dù luôn phải gắn chặt với đất, không thể di chuyển nhưng chúng không…
Cà rốt biến đổi gen chống cảm cúm

Các nhà khoa học tại Trường ĐH quốc gia St Petersburg đã tạo ra hàng loạt cây trồng biến đổi gen (đậu, thuốc lá, cà rốt), có khả năng sản xuất interferon, chất chống các tác nhân ngoại lai tấn…